Ple de 2 de març de 2017

Dijous, 02/03/2017

Ple de març de 2017

                                Ple de 2 de març de 2017

 

CIU  

ERC SI

Adhesió al Pla Comarcal d'Igualtat per raó d'orientació sexual i identitat de gènere d'Osona 2016-2020. Exp. 636/2016

Si Si Si

Constitució de l'Associació “Xarxa Patrimoni Rural. Ecomuseu del Blat”, aprovació dels Estatuts i designació de representant. Exp. 920/2016

Si Si Si
 

 

 

 

Recursos i informació relacionada