Ple de 16 de juliol de 2015

Dijous, 16/07/2015

Ple de 16 de juliol de 2015
  CIU ERC SI

Modificació de la plantilla de personal de l'exercici 2015

a favor abstenció a favor

Designació de membres de la Comissió Municipal de Delimitació

a favor a favor a favor

Designació del representant de l'Ajuntament a Osona Turisme

a favor a favor a favor

Aprovació de la liquidació del conveni fiscal amb Gas Natural de l'exercici 2014

a favor a favor a favor

Aprovació de la gestió del padró d'habitants a 1 de gener de 2015

a favor a favor a favor

Aprovació de l'annex 1 de l'Ordenança Municipal de comunicació prèvia d'activitats innòcues.

a favor a favor a favor

 

Documents relacionats