Ple de 15 de juny de 2017

Dijous, 15/06/2017

PLe de juny 2017

                                Ple de 15 de juny de 2017

 

CIU  

ERC SI

Aprovació del Pla Jove 2017-2020. Exp. 988/2017

Si Si Si

Aprovació del conveni Xarxa Rescat-Comunicació vigilants municipals. Exp. 402/2017.

Si Si Si

Donar compte de les memòries i informes d'auditoria de les Fundacions Vilademany, Arpa i Escoles bressol de l'exercici 2016. Exp. 1065/2017.

     

Donar compte del Decret de l'alcalde 80/2017, d'aprovació de la modificació de crèdit 3/2017. Exp. 990/2017

     

Creació i registre de fitxers de dades personals de l'Ajuntament de Taradell. Exp. 1111/2017.

Si Si Si

Donar compte del Decret de l'Alcalde 91/2017 de Delegació de funcions a regidors d'ERC i SI.

     
 

 

 

 

Recursos i informació relacionada