Ple de 14 de desembre de 2017

Dijous, 14/12/2017

                                Ple de 14 de desembre de 2017 

 

CIU  

ERC SI

Aprovació del pressupost municipal per a l'exercici 2018. Exp. 1675/2017

Si Si Si

Aprovació de la modificació de crèdit núm. 7/2017 del pressupost. Exp. 1801/2017.

Si Si Si

Aprovació del Pla Especial per a la implantació d'una explotació de pollastres ecològics al Mas Bellpuig. Exp. 1620/2017

Si Si Si
 

 

 

 

Documents relacionats