Ple de 13 de juliol de 2017

Dijous, 13/07/2017

Ple de juliol de 2017

                                Ple de 13 de juliol de 2017

 

CIU  

ERC SI

Aprovació de la modificació de crèdit núm. 4 del pressupost. Exp. 1298/2017.

Si Si Si

Aprovació de la gestió del padró d'habitants a 1 de gener de 2017. Exp.833/2017.

Si Si Si

Designació de les dues festes locals de l'any 2018. Exp. 1304/17.

Si Si Si

Aprovació de la modificació de l'Annex de l'ordenança municipal reguladora de la circulació a Taradell. Exp. 1258/17.

Si Si Si
 

 

 

 

Recursos i informació relacionada