Ple de 1 de juny de 2016

Dimecres, 01/06/2016

                                

Ple de 1 de juny de 2016

 

CIU  

ERC SI

Prendre coneixement de la renúncia de la Sra. Amaia Gómez Rescalvo al càrrec de regidora.

     

Sorteig per a l'elecció de membres de les meses electorals de les Eleccions Generals de 26 de juny de 2016.Exp. 437/2016-S.

a favor a favor a favor

Ratificació de l'acord de dissolució i liquidació del Consorci de Comunicació Local. Exp. 456/2016.

a favor a favor a favor

Aprovació del Codi Ètic de l'Ajuntament de Taradell. Exp. 411/2016.

a favor a favor a favor

Aprovació de la verificació del Text Refós del Pla Especial de la finca El Camp. Exp.486/2016-S.

a favor a favor a favor

Aprovació de l'expedient de licitació de la “Concessió del Bar-restaurant de la Font Gran”.Exp. 478/2016-S.

a favor a favor a favor

Donar compte dels informes del Secretari-Interventor trimestrals del compliment de l'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, de morositat i del període mig de pagament del 1r trimestre de 2016.

     

Moció contra l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

en contra a favor abstenció

Moció per declarar Felip VI persona non grata.

abstenció a favor a favor

Moció de suport al Banc d'ADN per a les identificacions dels desapareguts de la Guerra Civil.

a favor  a favor a favor

 

 

 

Documents relacionats