Ple d'agost de 2019

Dijous, 01/08/2019

Ple de novembre de 2019

                                Ple d'agost de 2019

 

ERC  

JxT

Aprovació de la Modificació de Crèdit núm. 7. Exp. 800/2019.

Si Si

Aprovació del Compte General de l'exercici 2018. Exp. 757/2019.

Si Si

Aprovació de la rectificació de l'inventari municipal a 31 de desembre de 2018. Exp. 839/2019.

Si Si

Modificació de l'Ordenança de bon govern, civisme i convivència. Exp. 826/2019.

Si Abstenció

Aprovació parcial provisional de la modificació puntual núm. 11 del Poum quan al sòl urbà i sol urbanitzable, i deixar sense efecte l'aprovació inicial quan al sòl no urbanitzable. Exp. núm. 521/2019.

Si Si

Aprovació del Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Taradell. Exp. núm. 850/2019

Si Si

Ratificació del Decret de l'Alcaldessa núm. 166/2019. Exp. núm. 374/2016.

Si si

 

 

 

 

 

Recursos i informació relacionada