Ple d'agost de 2018

Dijous, 02/08/2018

                                Ple d'agost de 2018

 

CIU  

ERC SI

Aprovació de la concertació d'un préstec amb el Banc de Sabadell-Diputació de Barcelona per aportar a la Fundació Vilademany. Exp. 584/2018

Si Si Si

Donar compte dels informes de secretaria-intervenció en relació al compliment de la normativa d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, de morositat i del període mig de pagament dels dos primers trimestres de 2018.

     
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 

 

 

Documents relacionats