Ple d´abril de 2020 extraordinari

Dijous, 30/04/2020

                                Ple d´abril de 2020 extraordinari

 

ERC JxT

Ratificació del Decret de l'alcaldessa 89/20 de 7 d'abril, d'adhesió al servei de videoconferència Localretmeet. Exp. 433/20.

Si Si

Ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local de 26 de març de 2020, d'adhesió al manifest dels ens locals davant la crisi del Covid-19. Exp. 405/20.

Si Si
Donar compte dels Decrets de l'alcaldessa núm. 80, 83, 84 i 87 de 2020. Exp. 405/20.    

Ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local de 9 de març de 2020 d'aprovació del pla pressupostari a mig termini 2021-2023. Exp. 368/20.

Si Si

Aprovació del document únic de Protecció Civil Municipal-Duprocim. Exp. 173/20.

Si Si

Donar compte del Decret de l'alcaldessa núm. 88/2020 de 31 de març, d'aprovació de la liquidació del pressupost municipal de l'exercici 2019. Exp.382/20.

   

Donar compte del Decret de l'alcaldessa núm. 92/20 de 24 d'abril, d'aprovació de la Modificació de Crèdit 3 del pressupost de l'exercici 2020 d'incorporació de romanents de crèdit de l'exercici 2019. Exp. 467/20.

   

Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits de l'exercici 2019. Exp. 469/20.

Si Si

Aprovació de la modificació de crèdit núm. 4 del pressupost de l'exercici 2020, de suplements de crèdit d'operacions pendents d'aplicar de l'exercici 2019. Exp. 468/20.

Si Si

Aprovació de la suspensió del contracte “Serveis esportius i altres de caràcter complementari en les instal·lacions de l'espai d'aigua i salut de Taradell”. Exp. 82/2016.

Si Si

 

 

 

Documents relacionats