Ple d'abril de 2019

Dimecres, 03/04/2019

Ple d'abril de 2019

                                Ple d'abril de 2019

 

CIU  

ERC SI

Sorteig per a l'elecció de membres de les meses electorals de les Eleccions Generals de 28 d'abril de 2019. Exp. 293/2019.

     

Donar compte de l'informe de Secretaria-Intervenció de compliment de la normativa d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de la liquidació de l'exercici 2018. Exp. 308/2019.

     

Aprovació de la modificació de crèdit núm. 4 del Pressupost de l'exercici 2019.

Si Si Si
              
          
       
       
       
       

 

 

 

 

 

Recursos i informació relacionada