Ple d'abril de 2018

Dijous, 05/04/2018

                                Ple d'abril de 2018

 

CIU  

ERC SI

Designació de les Festes Locals de l'any 2019. Exp. 362/2018

Si Si Si

Donar compte del Decret de l'alcalde 42/2018, d'aprovació de la liquidació del pressupost municipal de l'exercici 2017. Exp. 288/2018.

     
Donar compte del Decret de l'alcalde 61/2018, d'aprovació de la Modificació de crèdit del pressupost municipal núm.1/2018, d'incorporació de romanents. Exp. 372/2018.      
Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits de l'exercici 2017. Exp. 387/2018. Si Si Si
Aprovació de la Modificació de crèdit del pressupost municipal núm. 2/2018, de suplements de crèdits. Exp. 388/2018. Si Si Si
Ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local de 12 de març de 2018, d'aprovació del Pla pressupostari a mig termini 2019-2021 Si Si Si
Moció per l'alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l'Estat Espanyol. Exp. 282/2018. Si Si Si
 

 

 

 

Documents relacionats