Ple d'1 de desembre de 2016

Dijous, 01/12/2016

                                

Ple d'1 de desembre de 2016

 

 CIU 

 ERC   SI 

Aprovació del Reglament de la Biblioteca Antoni Pladevall Font

Si Si Si

Aprovació de la Modificació núm. 9 del POUM-Caseta de l'Hortalà.

Si Si Si

Moció de suport al referèndum, al procés constituent i als ens locals i electes investigats per processos relacionats amb la sobirania

Si Si Si

Donar compte dels informes del secretari-interventor corresponents al 3r trimestres, relatius al compliment de l'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, de morositat i del període mig de pagament.

     
 

 

 

 

Recursos i informació relacionada