Si he d’anar a Urgències, vaig al CAP o a l’Hospital?

Nota de premsa del Departament de Salut i del Consorci Hospitalari de Vic

Diumenge, 01/11/2020

Amb l'esclat de la pandèmia, al març es va reordenar l'assistència sanitària a Osona amb l'objectiu d'adequar els recursos i espais per afrontar el ràpid augment de les hospitalitzacions per COVID-19. Malgrat que al juny es van revertir la majoria d'aquests canvis, una part dels que afecten a l'atenció urgent segueixen vigents per temps indefinit i és important que la població els conegui per garantir el bon funcionament de l'assistència sanitària.

Així, si abans de la pandèmia totes les urgències en nits i caps de setmana i festius s'atenien a l'Hospital Universitari de Vic –tant les greus com les lleus– en l'actualitat l'Hospital atén només les de tipus greu, mentre que l'assistència continuada per urgències lleus s'ofereix al CAP Osona.

On vaig si necessito atenció urgent?

Per a urgències lleus, aneu a l'Atenció Primària. Per resoldre problemes i dubtes de salut de manera no presencial o realitzar tràmits administratius, truqueu al 061/Salut Respon.

Per a urgències greus, acudiu a l'Hospital. L'Hospital Universitari de Vic atén les urgències greus i emergències de salut de tota lacomarca, 24 hores els 365 dies de l'any. En cas d'emergència truqueu al 112 i, en cas de dubte o si no podeu acudir pels vostres mitjans, contacteu amb el 061/Salut Respon.

Com distingeixo entre urgències lleus o greus?

Una urgència és un problema de salut que requereix atenció més o menys ràpida, depenent de la gravetat. Hi ha urgències lleus però que són molt molestes, com un mal de queixal o mal d'orella fort, que tot i que són importants no comprometen la vida de qui les pateix. Hi ha molts processos poc greus que no són motius de visita urgent. Amb repòs, control de la temperatura, dieta adequada i una bona hidratació, el cos té la capacitat de resoldre'ls per si mateix.

D'altres urgències poden ser més greus, com ara una gran dificultat per respirar, un dolor opressiu al pit, una sospita d'ictus (dificultat en la parla, comissura labial desviada…), que han de ser ateses tan ràpidament com sigui possible. Si no esteu segurs de la gravetat de la urgència, necessiteu atenció a domicili, o davant de qualsevol dubte, cal que truqueu al 061/Salut Respon, on us orientaran i recomanaran com heu d'actuar.

Amb la voluntat d'evitar els desplaçaments innecessaris als centres d'atenció primària, en el moment actual es fa una crida a utilitzar la consulta virtual. Recordem la importància de donar-se d'alta a l'aplicació La Meva Salut, per tenir accés a totes les dades i a les consultes en línia (l'eConsulta i la videoconsulta).

L'alta a La Meva Salut es pot fer excepcionalment des de l'enllaç de La Meva Salut de la Generalitat.