Per què els nous cubells amb xip?

Resolem dubtes sobre els nous cubells per a la recollida de deixalles

Divendres, 16/02/2024

Quin canvi suposen els cubells amb xip?

No canvien ni les fraccions (els diferents tipus de residus en què cal separar-los), ni tampoc l'hora i el dia de recollida. L'únic canvi és que SEMPRE cal treure les escombraries amb els nous cubells xipats, en funció del tipus de residu (fracció).

  • El cubell MARRÓ és per a la matèria orgànica (3 dies a la setmana), amb bossa compostable.
  • El cubell BEIX és per als residus reciclables (2 dies a la setmana) i per la fracció resta/rebuig (1 dia a la setmana), SEMPRE amb bossa.

Les restes vegetals s'han de dipositar al contenidor de 120 o 240 litres amb xip. Si en teniu sense xip, aviseu a la Mancomunitat La Plana trucant al 93 812 41 67 ext. 5 i us vindran a instal·lar el xip al vostre contenidor.

Quin dia cal començar a treure els nous cubells?

A partir del pròxim 1 de març cal treure ja els nous cubells amb xip. En qualsevol cas, des del moment que ja els tinguem a casa els podem utilitzar amb normalitat.

Cada quant podem treure els bolquers?

Els bolquers es poden treure cada dia, amb una bossa a part i acompanyats d'un cubell amb xip en cas que no es tregui cap altra fracció.

Per què utilitzem cubells amb xip?

Perquè la legislació obliga el municipi a tenir una taxa que permeti implantar sistemes de pagament per generació o participació i establir un sistema de taxes no deficitari. La implantació del xip es tracta d'un primer pas per a una taxa justa, i així també es vol millorar la traçabilitat, la qualitat del residu recollit i optimitzar recursos.

Els residus es pesen?

No, no es pesen. El xip permet saber si un habitatge ha tret les deixalles o no. En un futur aquestes dades permetran elaborar una taxa més justa per a cada habitatge, amb la qual qui recicli més pagarà menys. Quan s'implanti la taxa justa s'explicarà el seu funcionament.

Què n'hem de fer dels cubells vells?

Els cubells vells no cal retornar-los, però no es poden utilitzar per treure les escombraries al carrer. Si es vol, es poden portar a la deixalleria.

Què he de fer si no he rebut la carta?

Si no heu rebut la carta amb la butlleta, podeu anar a recollir els dos cubells amb xip igualment; allà podreu omplir la butlleta amb tota normalitat.

Mira el vídeo!