Ban de l'alcaldessa davant l'Estat d'Alerta per sequera, per limitar el consum d'aigua

Cal establir mesures de gestió i limitació de consum d'aigua per evitar futures restriccions

Divendres, 17/03/2023

Benvolguts/des veïns i veïnes,

A conseqüència de l'actual escenari de sequera pluviomètrica severa, ens mantenim en l'Estat d'Alerta i, per tal d'evitar futures restriccions, ordeno aplicar les mesures de gestió i limitació de consum d'aigua següents: 

  • El reg de jardins, horts i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, ha de fer-se només en l'horari de les 20:00 h. a les 8:00 h.
  • El reg dels jardins particulars es pot realitzar, com a màxim, dos dies cada setmana. Tanmateix, s'ha de minimitzar el màxim possible el reg a la vegetació ornamental, tipus flor de temporada o herba de jardí.
  • Resta prohibit omplir totalalment o parcialment fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estàtic de l'aigua.
  • Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànegues d'aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d'aigua per arrossegar la brutícia.
  • La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada en establiments comercials dedicats a aquesta activitat, i fora d'ells es permet únicament la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l'ús d'esponja i galleda.
  • L'ús en granges d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l'abeurament i neteja dels animals.
  • La utilització d'aigua per omplir piscines es limita al re-omplert parcial de piscines que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d'aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir-ne la qualitat sanitària.

Agraïm per endavant la vostra col·laboració i la consciència que l'aigua és un bé escàs.

M. Mercè Cabanas Solà
Alcaldessa de Taradell

 

Documents relacionats