Edictes

Anuncis Data
Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal núm. 1 24/02/2017
Notificació de procediment per edicte 17/02/2017
Edicte aprovació definitiva Modificació crèdit 9/2016 27/01/2017
Edicte aprovació definitiva Pressupost 2017 27/01/2017
Edicte nomenament funcionari interí 10/01/2017
Edicte nomenament personal eventual 10/01/2017
Edicte modificació Ordenança Fiscal núm. 1 02/01/2017
Edicte aprovació inicial modificació de crèdit 9/2016 28/12/2016
Edicte aprovació inicial Pressupost 2017 28/12/2016
Edicte aprovació inicial Modificació núm. 9 del POUM 19/12/2016
Exposició pública aprovació inicial Reglament Biblioteca 09/12/2016
Edicte expedient sancionador 05/12/2016
Edicte licitació Bar Can Costa 05/12/2016
Ampliació area caça Societat Caçadors Tona 28/11/2016
Exp sanc infracció normativa seguretat ciutadana 18/11/2016
Edicte aprovació definitiva Modificació crèdit 7/2016 14/11/2016
Edicte aprovació definitiva modificació parcial traçat El Camp 08/11/2016
Edicte aprovació provisional OFM 2017 28/10/2016
Edicte aprovació Plecs clàusules administratives concessió Can costa 19/10/2016
Plec clàusules administratives particulars concessió Can Costa 19/10/2016