Edictes

Anuncis Data
Modificació annex ordenança de circulació de Taradell 21/07/2017
Informació cobrament IAE 10/07/2017
Edicte contractació personal laboral interí 03/07/2017
Edicte creació fitxers dades personals 22/06/2017
Edicte delegacions regidors 22/06/2017
Edicte nomenament funcionari interí per vacances 16/06/2017
Aprovació Compte General 30/05/2017
Aprovació inicial modificació POUM núm. 10 23/05/2017
Aprovació bases i convocatòria subvencions concurrència entitats 2017 18/05/2017
Aprovació definitiva modificació crèdit 2-2017 17/05/2017
Edicte expedient sancionador 04/05/2017
Aprovació obres renovació aigua c/de la Vila 19/04/2017
Notificació resolució expedient sancionador 20/04/2017
Edicte aprovació inicial modificació crèdit 2-2017 10/04/2017
Aprovació definitiva Reglament Biblioteca 22/03/2017
Edicte bases concessió beques escolars 13/03/2017
Anunci bases concessió beques escolars
Edicte Pla parcial El Vivet. Divisió en sectors. 01/03/2017
Edicte Pla parcial El Vivet. Subsector 1. 01/03/2017
Edicte PMU Font d'en Deu 01/03/2017