Edictes

Anuncis Data
Notificació proposta resolució exp. sancionador 03/02/2016
Edicte resultat contractació Peó 02/02/2016
Aprovació revocació parcial Ordenança activitats 26/01/2016
Edicte Peó admesos i exclosos 14/01/2016
Edicte aprovació definitiva Pressupost 2016 13/01/2016
Edicte licitació EAS i Pavelló 13/01/2016
Edicte aprovació definitiva Modificació crèdit 5/2015 30/12/2015
Edicte aprovació definitiva OOFF 2016 18/12/2015
Edicte contractació Peó Brigada municipal 16/12/2015
Edicte aprovació inicial Pressupost 2016 09/12/2015
Edicte Plec clàusules administratives particulars i Plec prescripcions tècniques EAS Taradell 04/12/2015
Edicte expedient sancionador 03/12/2015
Edicte aprovació ampliació modul cementiri municipal 18/11/2015
Aprovació provisional ordenances fiscals 2016 06/11/2015
Edicte modificació credit 3/2015 i 4/2015 26/10/2015
Edicte contractació personal funcionari 23/10/2015
Edicte expedient sancionador 21/10/2015
Edicte puntuació plaça Tècnic auxiliar biblioteca 20/10/2015
Selecció tècnic auxiliar de biblioteca 13/10/2015
Edicte aprovació Pla Econòmic Financer 2015-16 05/10/2015