Edictes

Anuncis Data
Edicte aprovació modificació parcial traçat El Camp 08/03/2016
Edicte adjudicació EAS Taradell 01/03/2016
Edicte aprovació definitiva Reglament dipòsit de runes 23/02/2016
Edicte aprovació definitiva Reglament EAS Taradell 23/02/2016
Edicte modificació règim de sessions del Ple 17/02/2016
Edicte contractació peó brigada 08/02/2016
Edicte nova regidora ensenyament 08/02/2016
Notificació proposta resolució exp. sancionador 03/02/2016
Edicte resultat contractació Peó 02/02/2016
Aprovació revocació parcial Ordenança activitats 26/01/2016
Edicte Peó admesos i exclosos 14/01/2016
Edicte aprovació definitiva Pressupost 2016 13/01/2016
Edicte licitació EAS i Pavelló 13/01/2016
Edicte aprovació definitiva Modificació crèdit 5/2015 30/12/2015
Edicte aprovació definitiva OOFF 2016 18/12/2015
Edicte contractació Peó Brigada municipal 16/12/2015
Edicte aprovació inicial Pressupost 2016 09/12/2015
Edicte Plec clàusules administratives particulars i Plec prescripcions tècniques EAS Taradell 04/12/2015
Edicte expedient sancionador 03/12/2015
Edicte aprovació ampliació modul cementiri municipal 18/11/2015