Declaracions d'activitats i béns dels càrrecs electes

En aplicació de la Llei de transparència, a continuació es publica la informació sobre els béns patrimonials, interessos i activitats públiques i privades que poden ser d'exercici compatible de les persones que integren el Ple municipal.

L'actualització de les taules adjuntes s'efectuarà quan es consideri necessari per haber-se produït una modificació en la informació i/o final de mandat o cessament.