De biblioteca a biblioteca, de país a país

El 2011 la Biblioteca Antoni Pladevall i Font va iniciar un nou projecte amb l'objectiu de promoure i dinamitzar la seva secció especialitzada en  Senderisme, excursionisme i viatge. El projecte “De biblioteca a biblioteca, de país a país” és un projecte que té com a objectiu oferir als nostres usuaris l'oportunitat d'aprofundir durant uns mesos en el coneixement  d'un país, tant des del punt de vista cultural com des del punt de vista turístic. El que fa la biblioteca durant aquests mesos és reunir en el que anomenem un “aparador o centre d'interès” tots els documents que fan referència al país escollit i d'altra banda també dedica a la cultura d'aquest país algunes de les activitats que normalment ja s'organitzen a la biblioteca com poden ser  el club de lectura, xerrades, concerts... Però el fet que singularitza aquest projecte és l'agermanament que la nostra biblioteca fa amb una  biblioteca del país escollit perquè es crea un nexe d'unió que permet tenir un contacte més directe amb el  país, intercanviar informació i compartir experiències lectores.

La primera edició es va dedicar a Escòcia; l'any 2012, en la segona edició del projecte, es va dedicar a la Provença. El 2013, a Portugal i l'agermanament es va fer amb la Biblioteca Municipal de Azambuja. El 2014 es va dedicar al País Basc i el projecte es va compartir amb la Biblioteca Ernest Lluch i la Biblioteca d'Intxaurrondo, ambues de Donostia. El 2016 es va dedicar a Cap Verd, concretament amb la ciutat de Mindelo i amb la Biblioteca Municipal d'aquesta ciutat capverdiana. 

Aquest 2019 el projecte està dedicat al Nepal i l'agermanament amb la Kathmandu Valley Public Library.