La festa de l'arbre a Taradell (1976-1978)

Els orígens

A mitjans de desembre de l'any 1904 segons apunta Mn. Joan Vilacís  a la Revista Taradell (juny de 1976) es va celebrar per primera vegada la Festa de l'Arbre a Taradell. Va consistir en la plantació de plataners a les voreres de la carretera de Vic entre el tram que va de Can Viloi fins al pont de Can Just. L'activitat va anar a càrrec d'alumnes de les escoles, amb la finalitat que tinguessin cura de regar i fer créixer els arbres plantats. Hi va assistir molt públic i es va comptar amb l'orquestra Lluïsos. La comitiva va sortir de davant de la casa de la vila a la 1 del migdia. Després de la plantada d'arbres es va servir un aperitiu a totes les alumnes. Tot seguit, la comitiva es va dirigir al Centre Catòlic per escoltar els parlaments dels representants de la Junta Local d'Ensenyança i del Consultori.

Segons Vilacís, aquesta festa es va seguir celebrant durant molts anys, encara que no amb la mateixa solemnitat del primer any. Està documentat que el berenar que es va donar als escolars l'any 1910 va costar 52,16 pessetes i que va ser pagat per Josep Miralpeix, del Magatzem de Baix. Les últimes dades que consten sobre la Festa de l'Arbre a Taradell abans de la seva recuperació són de l'any 1917. Aquell any el berenar va ser servit per Can Vilo Xic i va consistir en un panet, xocolata i tragos de vi amb un bon porró. Va ser servit davant mateix de la casa i allà s'hi van recitar poesies. Hi havia mestre com el Sr. Joan Viñas, la Sra. Anna Generès i unes Germanes que tenien el seu col·legi al carrer Quintana.

La recuperació de la Festa de l'arbre a Taradell. 23 de maig de 1976.

Ajuntament 1976 78  022

A principis del 1976 l'Ajuntament va proposar constituir un Patronat Local de la Festa de l'Arbre. Estava format per Lluís Casanovas i Blancafort, Vicenç Tió i Brugalla, Mn. Joan Pujol i Rovira, Manuel González i Bañeres, Josep Riba i Costa, el Dr. Bernat Serdà i Prat, Ramon Vallmitjana i Casademunt, Alfons Coll i González i Pere Tió.

La Festa de l'Arbre es va recuperar el 23 de maig del 1976. Els actes van consistir en una concentració de les autoritats locals a davant de l'Ajuntament. Van estar acompanyats pel representant de la Diputació Provincial, Joan Salvatella i Perallada, i de mestres i escolars del poble. Tot seguit es van traslladar a la plaça de les Eres on van descobrir una placa al Padró de la Creu, cedida per la Diputació, amb la següent inscripció: Patronato Provincial de Repoblación Forestal y Fiesta del Arbol. Excma. Diputación de Barcelona. Taradell 23-V-1976.

Ajuntament 1976 78  023

Ajuntament 1976 78  026

A continuació es va celebrar una missa a l'església. Els padrins de la festa van ser Ramon Vallmitjana i Oms i Carme Serra i Rovira que van fer l'ofrena del pa i del vi. A la plaça de Santa Llúcia van descobrir dues majòliques al·legòriques a l'arbre i l'ocell, posades a banda i banda d‘un monòlit simbolitzant l'exaltació de la vida i de la pau amb una mà i un colom obra de l'escultor taradellenc Josep Ricart i Maimir. I també es van poder llegir unes pregàries.

Ajuntament 1976 78  027

Pregària de l'arbre: Sóc de fusta del bressol, del llit, de la taula, de les portes i de les bigues de la casa. El mànec de l'eina de treball, el bastó de la vellesa, el pal senyer de les il·lusions i esperances. El fruit que nodreix i sadolla la set; l'ombra benefactora, el refugi dels ocells que netegen els camps d'insectes. La formosor del paisatge, l'encís de l'horta, la senyal de la muntanya i el llindar del camí. L'escalf de la llar a l'hivern, el perfum que embauma l'aire que respirem; l'oxígen que vivifica la sant; la salut del cos i l'alegria de l'ànima i el taüt que acompanya el fossar. Estima'm...! Respecta'm...! No em facis cap mal!

 

Pregària de l'ocell: Sóc de camps i boscos, l'ànima i la cançó. Germà que estimes la terra, brinda'm protecció! Sóc el millor insecticida de quants puguin emprar-se per a combatre amb èxit les plagues i els llocs que abunden els perjudicials insectes, desapareixen. Mai contamino l'ambient. Menjo grans de cereals i, picotejo fruites dels camps; i el mal comès és molt més inferior al del benefici que dono. Per tant, faig bons serveis i, no pagar-los seria injust. Respecta'm el meu niu, per a donar vida també als meus fillets.

A la mateixa plaça el Sr. Salvatella va pronunciar un parlament, Mn. Joan Pujol va beneir el monòlit i es va simbolitzar una plantada d'arbres amb la plantació d'un boix grèvol. També van parlar l'alcalde, Lluís Casanovas i el regidor de Cultura, Vicenç Tió. Al final de l'acte es va cantar l'Himne a l'Arbre Fruiter i la cobla manlleuenca va fer una audició de sardanes.

 

Segona Festa de l'Arbre. 22 de maig de 1977

Un niu de raons025

La segona Festa de l'Arbre a Taradell es va celebrar el diumenge 22 de maig de 1977 . A davant de la casa de la Vila es va fer la concentració d'autoritats municipals, mestres i alumnes dels col·legis que es van dirigir en comitiva a l'església on es va fer la missa i l'homilia. Els padrins de la festa van tornar a ser Ramon Vallmitjana i Oms i Carme Serra i Rovira que van fer l'ofrena del pa i el vi. Tot seguit es van dirigir a La  Plaça on van plantar una magnòlia. També es va fer un recital de poesia, el cant de l'arbre fruiter i es van lliurar llavors i llibrets als escolars. Es va aprofitar la festa per inaugurar un monòlit  dedicat a Pau Casals, obra de l'escultor taradellenc Josep Ricart.

El medalló de Pau Casals va ser descobert per Teresa Bertran de Serdà, parenta de la família Casals mentre que Mn. Joan Pujol va ser l'encarregat de beneir el monòlit. Els parlaments van anar a càrrec de Joan Salvatella, representant de la Diputació Provincial i de Lluís Casanovas, alcalde de Taradell. La cobla Canigó va fer una audició de sardanes i entre les sardanes que va tocar cal destacar que va estrenar la sardana Enyorant Pau Casals del compositor Salvador Claveria. Al final del seu parlament, l'alcalde va llegir una carta enviada per l'Abat de Montserrat al consistori taradellenc:

Molt il·lustre senyor i distingit amic: No essent-me possible de fer-me present a l'acte d'homenatge que la Vila de Taradell tributa avui a Pau Casals vull, almenys, adreçar-vos aquestes ratlles d'adhesió plena, en nom propi i de la Fundació Pau Casals que presideixo. Unes ratlles que volen ser també d'agraïment i de felicitació per la iniciativa que heu tingut de voler enaltir tant dignament un dels grans homes de Catalunya, de voler subratllar per mitjà d'aquest homenatge, uns valors que ens donen una pauta de fidelitat a la nostra terra i d'esforç constant per aconseguir una convivència pacífica. D'això, en efecte, Pau Casals n'és un exemple perenne. Vulgueu fer arribar aquests meus sentiments d'adhesió, de felicitació i d'encoratjament a tots els qui amb el seu esforç han fet possible aquest homenatge. Rebeu una salutació ben cordial de Cassià Maria Just, abat.

Tercera festa de l'arbre. 28 de maig de 1978

Un niu de raons030

Una concentració d'autoritats, mestres i alumnes de les escoles de Taradell va ser el primer acte de la Tercera Festa de l'arbre celebrada el diumenge 28 de maig de 1978. Tot seguit es va ferla missa i l'ofrena del pa i el vi a càrrec dels padrins de la festa, Joan Lleopart i Prat i Maria Dolors Murtra i Bellpuig. A la plaça de Santa Llúcia, al costat de Can Capellà, es va descobrir i beneir un monòlit dedicat a la pagesia, realitzar també per l'escultor taradellenc Josep Ricart i Maimir. Mn. Joan Pujol va ser l'encarregat de fer la benedicció i els parlaments van anar a càrrec de l'alcalde de Taradell, Lluís Casanovas i el representant de la Diputació Provincial, Joan Salvatella.  Es van recitar poesies i es va fer un concurs de torratxes de flors i plantes naturals. En els parterres que envolten el monòlit s'hi van plantar arbres. Tot seguit la cobla Bofills de Torelló va fer una audició de sardanes.

El monòlit que està format per una gran pedra amb una antiga arada de rodes al seu damunt compta amb una formosa espiga de ferro forjat i amb la inscripció: 28 de juny 1978-Taradell a la seva pagesia.