25 anys de la Fundació Vilademany

El 30 d'abril de 2022 es va estrenar el documental 25 anys de la Fundació Vilademany en el marc de l'acte anual del Grup de Recerca que es va ajornar uns mesos a causa de la pandèmia. 

Al llarg dels 50 minuts el documental explica la història de la Fundació Vilademany, des dels seus inicis, quan el 1993 es va veure la necessitat que Taradell havia de crear un servei d'atenció a la gent gran, passant per la construcció dels primers 20 habitatges tutelats (1996), el centre de dia (2000), la residència assistida (2006), la gestió dels pisos socials del Pujoló (2013) i fins a la inauguració, just fa un any, del nou edifici (al carrer Ramon Pou, on hi havia l'antic CAP) destinat a habitatges tutelats amb 16 pisos.

A banda d'explicar els orígens i l'evolució de la Fundació Vilademany de Taradell, el documental mostra el seu dia a dia. I és que el reportatge també vol reflectir la part més humana de la Fundació. Per una banda, les persones que hi treballen i, per l'altra, els usuaris. Una part important del documental també la tenen les activitats i taller que es realitzen a la Fundació, amb la implicació de diverses entitats, centres educatius i voluntaris del municipi. També té una part destacada la Covid-19 i com aquesta pandèmia va impactar a la Fundació Vilademany.

Fundació Vilademany

En total es va entrevistar una cinquantena de persones, que són la veu dels milers de persones que en un moment o altre s'han involucrat amb la Fundació al llarg d'aquests 25 anys. Es tracta de Carme Amblàs, Antònia Andreu, Maite Beitia, Moha Belhaj, Mercè Bigas, Mercè Cabanas, Eva Casassas, Àngels Castells, Raül Cegarra, Antònia Costa, Francisca Costa, Mireia Costa, Cari Garrido, Martina Gil, Isidre Gimeno, Aina Gómez, Maria Jesús Gómez, Eli González, Xevi Güell, Duna Herranz, Carme Homs, Teresa Lapeña, Natali Lara, Dolors Martí, Mariona Mendoza, Sole Molina, Vinyet Morera, Samira Moumen, Josep Munmany, Àngela Perona, Dolors Pratdesaba, Pau Puig, Meri Redorta, Mercè Reina, Joan Ribot, Montse Ricart, Clara Riera, Anna Roca, Marta Roca, Berta Sala, Imma Sala, Anna Sellés, Berta Sellés, Maria Rosa Serra, Fina Solagran, Núria Tió, Pepi Tordera, Marta Torrentó, Carme Tort i Lluís Verdaguer.

 

Història de la Fundació Vilademany

A Taradell, a principis de 1993, es comença a veure la necessitat de crear un servei d'atenció a la gent gran. És per aquest motiu que l'Ajuntament de Taradell decideix tirar endavant el que fou un projecte pioner al nostre país i construir un total de 20 habitatges tutelats amb capacitat per a 24 persones. Cadascun compta amb el seu propi bany adaptat i una petita cuina per tal de preparar-hi els àpats que es creguin oportuns.

Aquests habitatges tutelats comencen a funcionar el dia 1 d'abril de 1996, gestionats per la Fundació Vilademany, amb persones que s'acullen als diferents serveis que oferim. Des de només el lloguer de l'habitatge fins a la neteja, la bugaderia, els controls de medicació o el servei de menjador.

Residència inicis

El mes de febrer de l'any 2000, es posa en funcionament el centre de dia per a gent gran, per tal d'ampliar els serveis d'atenció a la vellesa. Han passat pel nostre centre persones amb problemàtiques ben diverses, però sobretot amb una en comú, necessitaven un lloc on ser ben atesos aquelles hores del dia en què els seus familiars no poden fer-se'n càrrec.

Cap a l'any 2001 davant de la creixent demanda de serveis per la gent gran del poble, i també pel fet que els dos serveis actuals (habitatges tutelats i centre de dia) havien arribat al màxim de la seva capacitat; des del Patronat es comença a valorar una ampliació de l'edifici existent.

L'any 2006 s'inaugura el nou edifici amb servei de residència assistida amb capacitat per 40 usuaris/es, pensat per aquelles persones que necessiten un grau d'atenció superior als admesos en els habitatges tutelats. El nou edifici permet l'ampliació del centre de dia fins a 40 usuaris i un nou servei de menjador social amb capacitat per a 30 persones, amb la finalitat de garantir una alimentació equilibrada i adequada per l'edat.

Inauguració residència

Amb aquests nous espais es cobreix aquella etapa de la vida de les persones grans que poden necessitar una atenció més especialitzada i constant. També es compta amb espais més adients de rehabilitació, gimnàstica o activitats. Fins i tot, es compta amb espais de perruqueria i podologia.

L'any 2007, degut a la gran demanda del servei de residència assistida, es reconverteixen 10 habitatges tutelats en més places de residència assistida, oferint a partir d'aquell moment 60 places de residència assistida, 40 de centre de dia, 30 de menjador social i 12 d'habitatges tutelats.

L'any 2013, l'Ajuntament de Taradell cedeix la gestió de 10 pisos provinents d'un conveni amb l'Agència de l'Habitatge de la Generalitat de Catalunya i es posa en funcionament el servei de pisos socials. Aquests pisos aniran adreçats a persones vulnerables, amb risc d'exclusió social o per emergències socials. Amb una capacitat màxima de fins a 21 persones, habitualment es tracta de pisos ocupats per persones individuals o familiars directes.

L'any 2017 es comença a estudiar la possibilitat de construir un nou edifici destinat a ampliar i millorar el que fou el primer servei gestionat per l'Entitat, reforçant així la idea inicial d'adequar els habitatges i els serveis que s'hi presten a les necessitats de les persones i no a la inversa.

La Fundació Vilademany tanca el 2017 amb un balanç positiu

L'any 2021, just el dia que fa 25 anys que es va inaugurar el primer servei, s'obre el nou edifici destinat a habitatges tutelats amb un total de 16 pisos amb un total d'usuaris atesos que variarà en funció de l'ocupació de cada habitatge, anant de les 24 fins a les 33 persones que poden ser ateses.

Paral·lelament a aquesta obertura i donat que els antics habitatges tutelats, integrats dins la residència, han quedat en desús, es fa una nova ampliació de places de residència assistida per arribar fins les 72 places actuals d'aquest servei.

Noves oficines a la Fundació Vilademany

En l'actualitat (abril 2023) el nombre de places per cada servei és el següent:

72 places de residència assistida

  • 40 places de centre de dia
  • 33 places d'habitatges tutelats
  • 30 places de menjador social
  • 21 places de pisos tutelats

Després de 25 anys d'història s'han atès prop de 1100 persones en els diferents serveis que ofereixen: Habitatges Tutelats (157), Centre de Dia (418), Residència Assistida (407), Menjador Social (81) i Pisos Tutelats (33).