Projecte Fent Memòria

Fent memòria: records i vivències de la vida quotidiana a Taradell

La memòria oral és una eina fonamental per a conèixer el nostre passat històric. El testimoni esdevé la plasmació més directa de la pròpia memòria a nivell individual, però a la vegada és també la part més fràgil i més sensible de la reconstrucció històrica. És per això que amb el projecte Fent Memòria: records i vivències de la vida quotidiana a Taradell, el Grup de Recerca Local ens proposem donar a conèixer com era la vida quotidiana al nostre poble al darrer segle  a partir de la recollida de testimonis, experiències i vivències dels seus protagonistes.

Els records dels taradellencs que han estat testimoni d'un segle de canvis a tots nivells són un patrimoni únic i extraordinari que cal preservar per a les presents i futures generacions. El nostre objectiu és elaborar un projecte que permeti la recuperació de la memòria oral i crear una eina de consulta per impulsar i promoure la investigació sobre la vida quotidiana a Taradell durant el segle XX.

Imatge antiga de la Font Gran amb un dels safareigs

Amb el projecte Fent Memòria: records i vivències de la vida quotidiana a Taradell el Grup de Recerca Local es proposa la realització d'un arrxiu de la memòria oral dels taradellencs i donar a conèixer com era la vida quotidiana al nostre poble al darrer segle a partir del testimoni dels seus vilatans.

Fins ara (10/2023) s'han entrevistat més de 343 avis i àvies de Taradell i s'han realitzat diferents audiovisuals monogràfics:

En aquest web,el testimoni dels nostres avis i àvies es complementarà sempre que es pugui amb articles de premsa, fotografies, diferent documentació i bibliografia.