Monument a L’Atlàntida

El 3 de juliol de 1978 l'Ajuntament de Taradell va acordar dedicar un monument a Mn. Cinto Verdaguer amb motiu del centenari de la seva obra, L'Atlàntida. En la mateixa acta municipal es diu que s'ubicarà a la plaça Espanya (més endavant plaça Osona) i actualment plaça de L'Atlàntida, a l'avinguda de Mossèn Cinto Verdaguer. I s'encarrega l'obra a l'escultor Josep Ricart i Maimir (Taradell, 1925). És el monument més complet que ha fet l'escultor a Taradell i, com en moltes d'elles, va comptar amb la col·laboració del mestre d'obres Joan Coll i González. L'obra és un homenatge a Mn. Cinto Verdaguer i al seu poema èpic L'Atlàntida i simbolitza, en tres parts, el passat, el present i el futur. Va quedar instal·lada definitivament el novembre de 1978.

Atlàntida

 

La primera part, el passat, és una base quadricular amb pedres separades entre si per on traspua la llum i mig submergides a l'aigua i simbolitza L'Atlàntida. La segona part o part central del monument i que representa el present és una pinya que formen homes i dones que amb disponibilitat, esforç i il·lusió per un món millor, engendren la vida i amb ella la societat i la consciència de formar un poble que té el desig de progrés, l'enclusa del treball i la fe cristiana i que sap que la unió fa la força. És el mateix poble qui enlaira la bandera vers un cimal d'unitat i progrés mai acabat ni tancat. Per això té forma d'espiral ascendent. L'inici d'aquest espiral forma la part tercera o superior del Monument i representa el futur.

L\'Atlàntida_Pere Papell

Està formada per una estilitzada lira com a inspiració del poeta per cantar les virtuts del poble català que sustenta la bandera on hi ha representada la fe en Crist per una gran mà traspassada. Segueixen tres mans més que són els grans, els joves i els infants, com a crits de democràcia. El final de la bandera apareix l'esperança i la pau en forma d'un colom i com a idealisme patriòtic resplendeixen les quatre barres. Tot plegat és el símbol de la presència d'uns nous ideals transformats en una nova Atlàntida i tots ells ben units i presentats en una sola bandera. Al costat del monument hi ha un monòlit amb el medalló de Mn. Cinto.

Atlàntida (4)

 

Amb motiu de la remodelació de l'espai urbanístic amb la construcció de la rotonda per regular el trànsit dels vehicles que entren al poble procedents de Sant Miquel de Balenyà, el juny del 1998 es va traslladar el monument al centre d'aquesta traslladant-se així uns metres del seu espai original. Josep Ricart i Maimir i Joan Coll i González es van encarregar del trasllat. La nova ubicació es va inaugurar el 24 d'agost de 1998.  

 

 

Bibliografia:

MIRALPEIX CRUELLS, JAUME. (2009) Petita història de 16 monuments o monòlits de Taradell (Revista Tonis Taradell). Pàg. 41

Revista Taradell. Octubre 1978

LA MARXA. N. 473 (5 de maig de 1998). Pg. 20

SOLAGRAN PRESEGUER, SALVADOR (2010). Els carrers de Taradell. Editorial Cal Siller,  Pàg. 225-226

Fotos i/o vídeos relacionats

Atlàntida (3)Atlàntida (4)atlàntida (6)atlàntida (7)atlàntida (8)l'aTLÀNTIDA (1)l'aTLÀNTIDA (2)atlantidaAtlàntida (2)