Escultura de Sant Antoni Maria Claret

Aquesta obra es troba situada en un jardí de la residència. Es va inaugurar l'1 d'abril de 2001, en el marc del Dia de la  Fundació Vilademany, i va ser beneïda pel rector de Taradell, Josep Aleró.

És una imatge de Sant Antoni Maria Claret, patró de la Fundació Vilademany. La imatge del Sant, obra de l'escultor taradellenc Josep Ricart i Maimir amb la col·laboració de Joan Coll González, està sobre una pedra tallada extreta d'un roquer proper a Can Moreu i està basada en una fotografia de quan era arquebisbe, amb la vestimenta adequada.

La traça de l'escultor li va donar una interpretació artística molt remarcable, especialment en el rostre. A la cara d'aquest peu hi ha una placa de metall amb l'anagrama de la Fundació Vilademany i el nom d'aquesta.

 

Bibliografia:

Revista Taradell. Abril 2001

MIRALPEIX CRUELLS, JAUME. (2009) Petita història de 16 monuments o monòlits de Taradell (Revista Tonis Taradell). Pàg. 45

Fotos i/o vídeos relacionats

Inaugruació monument pare ClaretInauguració monument Pare ClaretMonument Pare Claret (1)Monument Pare Claret (2)