El Colomer

Records i vivències dels alumnes de l'escola

Després d'haver treballat diverses escoles del municipi, a principis del 2014, els membres del Grup de Recerca reben una visita de la Montse Lleopart i la Teresa Mirambell que els proposen treballar sobre l'escola del Colomer. Una escola rural, ubicada al Mas el Colomer de Mont-rodon, i que durant 19 anys va portar la Josefa Lleopart i Prat, mare i tieta de la Montse i la Teresa.

El Grup de Recerca decideix treballar sobre aquest tema i decideix convocar als exalumnes de l'Escola residents a Taradell –ja que també n'hi havia hagut de Tona, Malla i Munta-,  en una trobada que es va fer a El Colomer, el 26 de setembre de 2014. A la trobada hi van assistir 21 alumnes, de diverses edats, que de petits vivien en alguna de les cases de pagès del barri de Mont-rodon però que també baixaven del poble: Ramon Muntal Riera, Pere Muntal Riera, Neus Puigdomènech, Pilar Puigdomènch, Dolors Casas, Lourdes Casas, Joan Casas, Ramon Muntal Capdevila, Pere Muntal Capdevila, Joan Guiteras, Ramon Codina, Josep Codina, Felisa Codina, Lluís Gurri, Ramon Gurri, Josep Roca, Francisca Serrat, Nazari Serrat, Joan Raurell, Daniel Vila i Pere Salvans.

Després de visitar l'estança d'El Colomer i de veure la sala on es feien les classes, els alumnes van recordar l'escola, la seva mestra i diverses anècdotes a través de fotografies, material escolar i parlant entre ells tot berenant. Un cop van fer memòria, se'ls va anar entrevistant un per un a excepció d'un alumne i de la filla de la mestra, la Teresa Mirambell, que per falta de temps, es va quedar, quinze dies més tard. Per completar l'audiovisual es va comptar amb fotografies antigues i documents cedits per la família Lleopart i també alguns dels exalumnes, que es complementaven amb les de l'Arxiu Fotogràfic de Taradell.

L'Escola del Colomer

L'escola privada de primera ensenyança anomenada col·legi El Colomer estava situada al Mas Colomer, al barri de Mont-rodon. Va néixer l'any 1942 per solucionar el problema que plantejava la distància entre el nucli de la població i les masies, que estaven interessades a rebre classes particulars. Fins l'any 1945 no es va legalitzar.

Tot i que havia de ser una escola per a nenes, des del primer moment va ser mixta, amb alumnes de diferents edats. En aquella època es feia l'Ensenyament Obligatori fins als 12 anys i l'horari era de les 9 del matí a les 12 del migdia i de 2, a 5 de la tarda. Segons la distància del mas, o les condicions meteorològiques, alguns alumnes es quedaven a dinar. També hi havia classes nocturnes per a aquells que durant el dia treballaven. Encara que la majoria de nens anaven a l'escola fins als 12 anys, alguns podien allargar els estudis cursant el Batxillerat.

Escola del Colomer

Ex alumnes davant El Colomer | Foto Miquel Vilardell

Cada curs l'escola tenia entre 40 i 50 alumnes. Les classes finalitzaven al juny però qui ho volia, podia continuar anant a classe durant l'estiu. Aquests mesos, per evitar les hores fortes de calor, es modificava l'horari i les classes començaven a les 5 del matí. A part de l'activitat acadèmica, es preparaven obres de teatre que es representaven davant de pares i familiars. També es feien excursions i per poder-les finançar, els alumnes anaven per Pasqua a cantar caramelles per les cases de pagès de la zona. Els alumnes també aprofitaven les hores lliures per jugar a futbol i a altres jocs, a El Colomer mateix. I és que els alumnes convivien amb la família Lleopart, amb qui establien un gran vincle i una estreta relació. El maig de 1995 es va fer una trobada d'exalumes al Colomer.

Josefa Lleopart, la mestra

Josefa Lleopart havia obtingut el títol de magisteri l'any 1942 i el 1944 va fer les oposicions. Paral·lelament, va estudiar infermeria i es va treure el títol de practicant. Va treballar com a practicant amb la plaça interina fins al novembre de 1957, moment en què es va presentar a les oposicions a Madrid i en va obtenir la plaça. L'any 1961 l'escola es va traslladar a Tona, al carrer José Antonio, número 56. És l'inici del que més tard serà l'escola Parroquial de Tona i  se'n va fer càrrec el senyor Francisco Peralta. Amb aquest trasllat i després de 19 anys de funcionament, es posava punt i final a l'escola d'El Colomer. Josefa Lleopart va fer de practicant a Tona fins a la seva jubilació el 1983.


El documental l'Escola del Colomer es va presentar el gener de 2015 a la Biblioteca Antoni Pladevall i Font de Taradell.