Les Fires a Taradell

Taradell va recuperar l'any 1976 la tradicional fira de Santa Llúcia, una fira,que  segons l'historiador Antoni Pladevall i Font que ja s'havia celebrat anteriorment.  Concretament entre els anys 1495 i 1901.

Segons el mateix historiador, la primera notícia sobre les fires a Taradell, i en concret la de Santa Llúcia, és una crida que va ordenar a fer a Taradell el noble Joan Pere de Vilademany, senyor i baró del terme de Taradell el 7 de setembre de 1495.

“Ara hoyats que us fa saber lo venerable en Feliu Balló, balla del Castell o terme de Teredell a tot hom generalment sotsdit al senyor mossèn Johan Pere de Vilademany, que dissabte vinent searà la fira de Teredell, que agan portar bestiar gros o menut o mercaderia en la dita plasa de Teredell sota pena de XXV lliures o mes vos notifica lo dit balla que guia a tothom e nat o vinent per VIII dies ab un die de escombre”.

Es tractava d'una fira de bestiar i aquesta ordre i com a conseqüència la penalització pels que se la saltessin es pot llegir com una manera que tenia el batlle o senyor de Taradell de voler-la fer arrelar al poble amb la participació de quanta més gent possible.

En aquella època a Taradell hi havia dues fires. A banda de la de Santa Llúcia, que es celebrava el 15 de desembre, tot i que el dia de la Patrona és i era el 13 i la de Sant Vicenç, el 22 de gener.

Capella Santa Llucia

En aquells moments a Taradell hi havia 42 famílies al terme i uns 210 habitants. Pladevall explica que hi ha més notícies sobre aquests fires entre el 1547 i el 1561 moment en què es va construir la capella de Santa Llúcia. Don Carles de Vilademany hi va destinar els rèdits de les dues fires per a la seva construcció (1547). Una capella que seguirà sent l'epicentre de la fira, que ja es celebrava en aquest espai des de feia anys i que s'havia convertit en un lloc destinat, en els darrers segles, a parades de roba i utensilis de casa, i als porcs o bestiar porcí que se situava al darrera de la capella i als inicis del carrer Sant Sebastià.

Entre 1550 i el 1620 Taradell va tenir un gran creixement passant de 24 a 112 famílies. Aquest fet també va potenciar les fires.

L'última fira va tenir lloc l'any 1901. Es va deixar de fer a causa de l'oposició d'un grup de firaires capitanejats per Pecanins d'Olost tal i com explica Mn. Miquel Saurina en el llibre Història de Taradell publicat l'any 1902. 

twitter