Goigs de Sant Genís

Genís 1

 

Sant Genís és el patró de Taradell i la seva festa s'escau el 25 d'agost, motiu pel qual es celebra la Festa Major de la vila. Els seus goigs encara es canten a l'església parroquial el dia de la seva festa. A les actes dels màrtirs (Acta Santorum) podem llegir:

 

Genís, nadiu d'Arlès, inicialment un soldat, va ser conegut per les seves qualitats en els escrits, i se'l féu secretari del magistrat d'Arlès. Mentre realitzava les obligacions de la seva oficina, un decret de persecució contra els cristians va ser llegit en la seva presència. Indignat per la seva idea de la justícia, el jove catecúmen llençà les seves tauletes als peus del magistrat i fugí. Se'l capturà i executà, i així rebé el baptisme per la seva pròpia sang.

També es venera a Sant Genís de Roma, el Sant Genís comediant, que sembla ser un personatge llegendari, creat com a persona diferent a partir del culte a Roma de sant Genís d'Arlès. Els goigs dels gloriosos màrtirs Sant Genís Escrivà i Sant Genís Comediant canten:

Un dels dos sent escrivà,

No volgué posar las mans

En decrets contra christians,

Que un ingrat jutge formà…

Dels dos lo altre comediant,

En teatros de l'infern

Convertí en un goig etern

Las mudanças de un instant…

Conta la tradició que a Sant Genís Comediant li vingué la conversió mentre representava una obra satírica sobre els cristians. Aquest sant és venerat al teatre: la companyia Gòttic de la vila, abans d'alçar el teló, li dediquen l'obra que representaran.La tradició catalana els fa germans i nascuts a Barcelona. El gran feia comèdia pels carrers i implorava la caritat dels passants i tot el que recollia ho donava als pobres. El seu germà feia d'escrivent públic i tenia un lloc a la plaça de Sant Jaume. Pels necessitats escrivia de franc.A Sant Genis Escrivà se'l representa amb la palma de martiri, amb un rotlle de papir a la mà, i a Sant Genís Comediant amb la palma de martiri, actuant, amb un instrument musical o una màscara d'actor.

 

Edicions d'aquests goigs

 

  1. Goigs del glorios sant Genis patro de Taradell. Vich Joan Dorca eftamper. (Joan Dorca 1803-1817)
  2. Goigs del gloriós san Genís, martir, patró de la vila de Taradéll, bisbát de Vich, en Cataluña, regne d'España. Se celebra sa festa á 25 d'agost. Impres per Torras. Any 1829.
  3. Goigs a lloança del gloriós màrtir sant Genís d'Arlès, patró de la parròquia de Taradell, bisbat de Vich. Lletra de Mn J. Vilacis, prev – Música de Mn A. Ramírez, prev. Imp Portavella-Vich, agost del 1951.
  4. Goigs a lloança del gloriós màrtir sant Genís d'Arlès, patró de la parròquia de Taradell, bisbat de Vich. (sense peu d'impremta)
  5. Goigs a lloança del gloriós sant Genís notari i màrtir de la ciutat d'Arles de Provença, patró de la parròquia de sant Genís de Taradell, bisbat de Vic. Impremta Taradell.
  6. Goigs a lloança del gloriós màrtir sant Genís d'Arles, patró de la parròquia de Taradell, bisbat de Vic.  Lletra de Mn J. Vilacis, prev – Música de Mn A. Ramírez, prev. Amics dels Goigs. Goigs de la tercera etapa núm. 204.

 

Hem trobat dues lletres diferents de principis del segle XIX:

 

Puix de Deu sou tan amat,

y gozau la eterna gloria

teniunos en la memoria

Genis martir coronat

Com altre Abel sou feliz

En la Pàtria Celestial.

Deslliureunos de tot mal

Patró nostre sant Genís.

 

I una tercera, del segle XX, la de Mn Vilacís:

 

Estel pur que els cors llumena

Amb divina resplendó:

Deu-nos sempre pau serena

Sant Genís, nostre patró.

 

2 Sant Genís
goigs de Sant Genís
S Genís 1 BNC

S Genis 2 CLV
S Genis 3 AEV
S Genis 4 AEV

S Genis 5b AEV
S Genis 5 AEV
2 Sant Genís

S Genis 6 Toni

 

twitter