Petits Lectors 2021

Al llarg de l'any es programen tres sessions. Les del 2021 són: 

 

Margarideta lleva't de matí amb Marta Catalán | 15 de març (virtual)

 

Petits Lectors maig 2021

Jocs de falda per al Petit Ós amb Judith Navarro | 26 de maig

 

Petits Lectors Setembre 2021

Petit o gran amb Albert Vinyes | 5 d'octubre