Procés participatiu Urbanització Miranda de la Plana

Els veïns i veïnes de la Urbanització Miranda de la Plana (La Roca) sou els qui coneixeu millor la realitat de la urbanització. Volem comptar amb la vostra implicació, participació i col·laboració per definir la millor proposta a realitzar.

 

Tal com ens vam comprometre des de l'Ajuntament de Taradell, en la darrera assemblea de veïns de la Urbanització Miranda de la Plana, realitzem aquest procés de participació amb tots els propietaris de la zona per valorar quina proposta és la més acceptada per part vostra.

L'estudi, després de la recent renovació de la xarxa d'aigua potable i de la cobertura gairebé total de la xarxa de gas natural, analitza les principals mancances de la urbanització i les millores que s'hi podrien portar a terme:

  • La substitució de l'enllumenat públic suposaria un augment de punts de llum i una millora en l'eficiència energètica i la contaminació lumínica.
  • Les voreres inacabades o en mal estat es podrien finalitzar i renovar parcialment o totalment.
  • Les línies elèctriques i de telefonia es podrien soterrat suposant una millora estètica i de servei a la urbanització.
  • La xarxa de clavegueram es podria renovar i convertir-la en separativa d'aigües pluvials i aigües fecals.
  • En funció de quina opció escullin els veïns també serà necessària una actuació en l'asfalt més deteriorat o en el total dels carrers de la urbanització.

Problemàtiques existents

Voreres per finalitzar, en mal estat i diferents acabats
Asfalt en mal estat per desgast

Enllumenat deficient i obsolet
Xarxa de baixa tensió i de telefonia aèrea
Clavegueram deficient amb manca de xarxa d\'aigües pluvials

 

La substitució de l'enllumenat públic podria implicar que alguns dels carrers de la urbanització passessin a ser d'un sòl sentit de circulació (per motius de les normatives d'amplada de voreres). El cost de la substitució de l'enllumenat públic està previst finançar-ho des de l'Ajuntament, donat que es tracta d'una renovació d'un servei públic municipal. Aquest cost no està contemplat en les propostes que us presentem.

La resta d'actuacions, considerades millores de la urbanització, anirien a càrrec dels propietaris a través de contribucions especials, exceptuant un 10% que també aniria a càrrec de l'Ajuntament.