Espais de participació ciutadana

Actualment, les entitats constitueixen una de les institucions principals de participació ciutadana, així com l'existència  d'òrgans com el Consell Escolar Municipal, o la Taula de Convivència sense deixar de banda la clàssica via com és l'audiència pública que es porta a terme un cop ha finalitzat el ple municipal on totes les persones assistents poden intervenir lliurement amb preguntes i comentaris. Les sessions del Ple són obertes a tots els ciutadans i ciutadanes que desitgin assistir-hi. A més de la utilització dels canals de comunicació municipals.

Encara que l'Ajuntament de Taradell no té un reglament específic de participació ciutadana, es dóna compliment els articles 88, 226 a 236 del Real Decreto 2568/1986 reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Des de l'estiu del 2021, l'Ajuntament de Taradell disposa de la plataforma de participació en línia a taradell.cat/participa, gràcies a la subvenció aconseguida de la Diputació de Barcelona. Aquest recurs consisteix justament en l'habilitació d'una web dedicada exclusivament a la paricipació ciutadana.  

Aquesta nova plataforma serà l'espai on es podran trobar tots els processos participatius que, oberts al veïnat de Taradell, prepari el consistori, siguin consultes populars, pressupostos participatius o taules sectorials per debatre qüestions de tota mena que afectin el municipi. Podrà consultar-s'hi la informació referent a cada procés i, el més important, participar-hi, bé votant, bé aportant una proposta, en funció de la seva naturalesa. No obstant això, la participació en qualsevol procés podrà fer-se, també, presencialment, dirigint-se a les oficines de l'Ajuntament (de dilluns a divendres de 9 a 14 h, i els dilluns de 16 a 19 h).

accedeix a la plataforma
taradell.cat/participa

Construïm un poble més obert, transparent i col·laboratiu: participa i decideix.

El bon funcionament del municipi no és una responsabilitat exclusiva de l'administració municipal: les actituds de respecte i civisme vers les persones que convivim a Taradell, la corresponsabilitat en les decisions que ens afecten a tots i totes, la participació activa i responsable des d'entitats i associacions, són alguns dels elements claus que permetran a la ciutadania un accés als afers municipals.

Actualment, des de la Regidoria de Participació s'està treballant en la preparació del procés participatiu dels propers pressupostos municipals.

Com participo en un procés?

TROBADES

Anem a conèixer, debatre i compartir el que pensem que és important per al nostre municipi.

DEBATS

Espais per informar-te i decidir sobre les propostes de cada procés.

PROPOSTES

Espai obert de propostes dels ciutadans sobre quin tipus de poble volem viure.