Espais de participació ciutadana

Actualment, les entitats constitueixen una de les institucions principals de participació ciutadana, així com l'existència  d'òrgans com el Consell Escolar Municipal, o la Taula de Convivència sense deixar de banda la clàssica via com és l'audiència pública que es porta a terme un cop ha finalitzat el ple municipal on totes les persones assistents poden intervenir lliurement amb preguntes i comentaris. Les sessions del Ple són obertes a tots els ciutadans i ciutadanes que desitgin assistir-hi. A més de la utilització dels canals de comunicació municipals.

Encara que l'Ajuntament de Taradell no té un reglament específic de participació ciutadana, es dóna compliment els articles 88, 226 a 236 del Real Decreto 2568/1986 reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

twitter