Consulta pública prèvia

Amb caràcter previ a modificació o l'elaboració del projecte d'ordenança o reglament, es duu a terme una consulta prèvia per recollir l'opinió ciutadana.

Els ciutadans i ciutadanes, organitzacions i associacions que així ho considerin, poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en les consultes actives que trobaran en aquest apartat, mitjançant el tràmit Consulta pública prèvia a l'elaboració o modificació d'una ordenança o reglament  de la seu electrònica.