Esdeveniments esportius

En el calendari d'activitats de la nostra vila hi destaquen diferents esdeveniments de naturalesa esportiva de gran rellevància i interès, amb l'objectiu de fomentar la pràctica de l'esport de lleure i popular; i potenciar els hàbits saludables i d'aprenentatge de valors entre la ciutadania. Aquest calendari es possible gràcies a l'impuls del teixit associatiu que conflueix al municipi.