Paisatges naturals

Dins del terme de Taradell hem de destacar dos tipus de paisatge ben diferents; zona nord de municipi i la part baixa del terme.

A causa dels incendis del juliol del 1983 a la zona nord del municipi, la natura s'ha anat regenerant de forma molt variable,  en funció de l'indret i condicionada pels fenòmens d'erosió i disponibilitat de sòl: s'hi pot trobar flora mediterrània enmig de zones de clima eurosiberià com el càdec o la sabina, arbres d'aspecte arbustiu; boscos mixtes de roure martinenc, alzina i pi roig. D'altre banda, és un important recurs micològic d'espècies mediterrànies, on entre d'altres bolets hi trobem el preuat ou de reig. És una zona de convivència entre dues de les espècies més amenaçades, el llangardaix ocel·lat i el lluert; també hi trobem l'escurçó pirinenc i el sergantaner gros. I com a au podem destacar el Duc, el més gran dels mussols europeus.

En canvi, a la part baixa del terme de Taradell hi trobem interessants hàbitats, amb vegetació mediterrània sobre un substrat de margues grises anomenats turons testimoni. Estan forrats de fanaçars i joncedes les quals amaguen els astràgals i les orquídies, principalment les conegudes amb el nom d'abellera catalana i abellera de mirall i també espècies com el gripau d'esperons, la serp d'Esculapi i la mostela.