Sense fre

Una mateixa problemàtica, el tràfic de drogues, abordada des de tres punts de vista molt diferents: La investigació real d'una periodista; el punt de vista d'un Mosso d'Esquadra que ens porta una ficció que té com a base casos reals;  i la ficció creada per un escriptor