Biografia de Mn. Genís Padrós

Biografia de Mn. Genís Padrós és una recopilació i compaginació de Miquel Comas i Homs sobre la vida de Mn. Genís Padrós que va servir a quatre parròquies durant els més de cinquanta anys de ministeri sacerdotal a la diòcesi de Vic: Sant Vicenç de Castellet (1932-1936), Santa Maria de la Seu de Manresa (1939-1957), Sant Genís de Taradell (1957-1960) i Santa Maria d'Igualada (196-1984). De 1984 a 1992, any de la seva mort, va romandre jubilat al seu poble nadiu, Tona. El llibre són unes memòries fruit de diverses trobades entre l'autor i Mn. Padrós però també gràcies a col·laboradors. En el cas de Taradell, en parla Lluís Rovira i Masnou i també hi ha un recull de textos publicats a la revista 'Taradell'. En la seva etapa com a taradellenc en destaca la restauració de la teulada de l'església i de diverses obres de millora així com també la creació de l'Apostolat Familiar, el Foment de la Cultura de la noia, l'Esbarjo Infantil i l'Acadèmia Sant Genís. 

 

twitter