Carcenac Pujol, Claude Brigitte

Claude Brigitte Carcenac Pujol

Claude-Brigitte Carcenac Pujol (Estrasburg, 4 d'abril de 1954) va estudiar Història i es va especialitzar en història de les religions, concretament en els inicis del Cristianisme. Al mateix teps va començar a interessar-se en la civilització Egípcia i la seva escriptura. L'any 1981 es va doctorar en Història antiga  per la Universitat d'Estrasburg amb la tesis La filiación divina en Egipto y en el Nuevo Testamento. És professora de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya i especialista en història de les religions

 

Jesús: 3000 años antes de Cristo

Jesús: 3000 años antes de Cristo. Grijalbo, 2003. És un clàssic de la història del Cristianisme. Jesús de Natzaret no va ser ni el primer ni l'únic ésser sobre la Terra que va morir i va ressucitar el tercer dia. Tampoc va ser el primer en multipolicar pans i peixos per alimentar els seus seguidors, ni l'únic nen de la història que va néixer de mare verge. Abans que Ell, juntament al Nil, el Déu egipci Osiris va gaudir d'idèntics privilegis. I el que és més important, que els seus prodigis van ser perpetuats a través de l'institució farònica que atribuïa simbòlicament al rei d'Egipte que, segles després els deixebles van concedir només a Jesús de Natzaret. 

L\'islam, un veí per conèixer

L'islam, un veí per conèixer. Eumo, 2008. Es pot dir que la globalització i els fenòmens migratoris ens han fet descobrir, a Occident, que hi ha una altra manera de pensar i d'actuar. Avui l'islam és ben present a les nostres ciutats, als nostres barris: ens interpel·la. Aquesta nova cohabitacióde vegades comporta friccions i malentesos. Tanmateix és necessari habituar-se a la pluriculturalitat. Aquesta obra vol ser una aproximació a l'islam; vol oferir al lector elements de reflexió i respostes a les preguntes que sovint es fa sobre aquesta religió amb el propi sistema de valors. Dues cultures no poden viure harmònicament en el desconeixement mutu. Conèixer-se no implica, però, haver-ho d'acceptar tot, sinó més aviat, i en primer lloc, comprendre des de l'univers mental de l'altre, cosaa la qual vol contribuir aquesta obra.

El Cristianisme: una mirada serena

El Cristianisme: una mirada serena. Eumo, 2010. El pensament judeocristià ha modelat la nostra civilització i la nostra visió del món. Però tots sabríem explicar què és el cristianisme? Segurament, el desconeixement i la confusió sovintejarien en les respostes. Hi ha qui pensa que el cristianisme és un sistema de valors que cal defensar contra les amenaces que vénen de l'ateisme o de l'islam. D'altres sostenen que el cristianisme és una religió de pau i solidaritat. I el que és segur és que no podem reduir el concepte a un mer sentiment religiós, que relaciona l'individu amb la divinitat. Claude-Brigitte Carcenac ens parla sobre el cristianisme d'avui dia i se centra, sobretot, en l'Església i la moral catòliques. L'autora explica quins són els fonaments d'aquesta doctrina, com es va crear l'estructura eclesial que ara coneixem, quines són les relacions entre l'Església i l'Estat, quins són els valors catòlics, etc. Carcenac, amb vocació divulgativa però plenament informativa, contribueix a fer conèixer el cristianisme en la nostra societat.

Coneguem l\'islam_Cloude

Coneguem l'islam. Vic, Eumo, 2018. La globalització i les migracions ens han fet descobrir, a Occident, que hi ha una altra manera de pensar i d'actuar. L'islam, que havia quedat amagat per la supèrbia colonialista, ara es fa present en carn i ossos a les nostres ciutats, als nostres barris: ens interpel·la. Aquesta nova cohabitació de vegades comporta friccions i conflicte. Però cal que ens habituem a la pluriculturalitat d'una societat que, si vol viure en harmonia, ha de saber deixar espai a tothom. Aquesta obra vol ser una aproximació a l'islam; vol oferir elements de reflexió i respostes a les preguntes que sovint ens fem sobre aquesta religió amb un sistema de valors propi.

twitter