Consulta Ciutadana

Aprofitant els treballs d'urbanització i renovació de l'enllumenat públic que s'executaran a la zona, estan d'acord en tirar endavant l'actuació de soterrament de les línies de telefonia, assumint-ne el cost que això suposi?
Amb el soterrament de les línies de telefonia s'eliminen les barres arquitectòniques existents degut a la presència dels pals que sustenten aquestes línies a la vorera, es millora l'aspecte visual, s'evita col·locar nous pals i incrementar el cablejat per disposar de telefonia o fibra òptica.
 
El cost de soterrar les línies de telefonia va a càrrec dels veïns i veïnes, ja que és una obra de millora. L'execució conjunta del soterrament de la xarxa de telefonia i de la renovació de l'enllumenat públic comportarà una reducció de costos que no s'obtindria si les actuacions descrites s'executessin per separat en el temps.
 

Costos estimats del soterrament de les línies de telefonia

 

  Cost estimat
Soterrament Zona Esportiva 93.454,21 €
Soterrament Zona Roureda 30.532,83 €
Total soterrament línies de telefonia 123.987,04 €


El soterrament de les línies de telefonia és un subministrament, i aquest repercuteix a tots els solars edificables, en funció del nombre d'habitatges que hi ha o s'hi poden edificar segons la normativa del POUM. Cada solar equival a un vot.

 

                                                                                                  Aproximació
orientativa per solar
Soterrament línies de telefonia 2.525,79 €/solar

 

En el cas dels pisos dels carrers de la Roureda i del carrer del Centenari Orquestra Lluïsos, el cost per solar es computarà pel nombre de solars que ocupen. Així, els pisos del carrer del Centenari Orquestra Lluïsos núm. 7 i 11 ocupen dos solars i els pisos del carrer Roureda núm. 1 un solar. Si un solar equival a un vot, independentment dels propietaris que hi viuen, el cost a pagar en el cas dels pisos esmentats es repercutirà entre tots ells segons el seu coeficient de participació a la comunitat.

Així doncs, us convidem que ens feu arribar la  vostra opinió abans del dia 18 de desembre de 2018. També podeu fer-ho arribar al correu electrònic participacio@taradell.cat
 
Per a qualsevol consulta o aclariment, podeu adreçar-vos a les mateixes oficines o bé el telèfon 93 812 61 00.