Sumem en la millora de la Zona Esportiva i de La Roureda

Volem conèixer la vostra opinió, volem que vosaltres, els propietaris i propietàries us impliqueu en la presa de decisions sobre la millora urbanística de la zona i un cop extretes les conclusions, definir el futur projecte executiu a desenvolupar al barri.

Donant resposta a la petició de millores pel barri que els veïns i veïnes de la Zona Esportiva i la Roureda van sol·licitar a l'Ajuntament de Taradell, el passat 11 d'octubre es va mantenir una reunió entre l'ens i  els propietaris de les parcel·les que configuren aquestes zones, en la qual es van exposar les diferents actuacions que s'hi valoren realitzar:

  • Construir les voreres que encara no estan fetes.
  • Col·locar el panot a les voreres que no estan finalitzades.
  • Reparar les voreres que es troben en mal estat.
  • Substituir l'enllumenat públic instal·lant lluminàries amb tecnologia LED.

A part d'aquestes actuacions, propietaris d'habitatges de la zona, van proposar una millora addicional: el soterrament de les línies de telefonia. Per aquest motiu es va optar per engegar un procés participatiu per definir el projecte executiu a desenvolupar en el barri. Que es desenvolupi o no aquesta actuació i que aquesta sigui inclosa en el projecte executiu depèn de l'opinió majoritària dels propietaris i propietàries.

 

Participació ciutadana Zona Esportiva i La Roureda - voreres inacabades

Participació ciutadana Zona Esportiva i La Roureda - enllumenat

Participació ciutadana Zona Esportiva i La Roureda - línies de telefonia aèria