Resultats

La fase de participació va finalitzar a principis de gener del 2019. Durant els següents dies es van analitzar les dades rebudes, es va redactar els resultats per a la presentació pública i es va iniciar els treballs per definir el projecte executiu a desenvolupar en el barri.

A continuació es recullen els resultats del procés de participació per valorar la millora addicional del soterrament de les línies de telefonia en les àrees Zona Esportiva i de La Roureda, proposada pels mateixos veïns i veïnes de la zona. Aquests resultats van ser presentats el dia 02/04/2019 a la sala de plens per l'alcalde, Lluís Verdaguer, i el regidor de Participació Ciutadana, Salvador Clot.

En primer lloc es presenta una relació dels costos totals estimats de cada actuació i un resum del cost per una parcel·la mitjana segons la o les actuacions a realitzar.

Participació ciutdana - Zona Esportiva i Roureda - costos totals estimats

 

En el procés han participat 46 propietaris. Això suposa un 93,88% de propietaris que hi ha al barri.

Participació ciutadana - Zona Esportiva i Roureda - participació

 

A continuació es presenta els resultats globals, essent la proposta NO al soterrament de línies de telefonia la més votada.

Participació ciutadana Zona Esportiva i La Roureda - Resultats globals
Participació Ciutadana Zona Esportiva i La Roureda - Gràfica de resultats rebuts

 

També es presenten els resultats per zones:  Zona Esportiva i Zona La Roureda.

Participació Ciutadana Zona Esportiva i La Roureda - Resultats per zones
Participació ciutadana Zona Esportiva i Roureda - gràfica de resultats per zones

 

Conclusions

La Zona Esportiva i La Roureda es troba envellida urbanísticament, ja que és un espai que es va urbanitzar a finals dels anys 70, principis dels 80. Les principals mancances analitzades de la zona són: voreres inacabades o en mal estat i l'enllumenat públic ha quedat obsolet pel pas del temps.  Abans de la redacció del projecte executiu de les actuacions a realitzar a la zona, els propietaris i propietàries de la zona van proposar la millora addicional del soterrament de les línies de telefonia.

Per tant, el que es presentava en aquest procés era implicar els propietaris i propietàries en la presa de decisions sobre la millora urbanística de la zona i un cop extretes les conclusions, definir el futur projecte executiu a desenvolupar al barri. Un cop analitzades les respostes presentades, els veïns i veïnes de la Zona Esportiva i de La Roureda van decidir, en un 63,04% no soterrar les línies de telefonia. El fet de tractar d'una actuació de millora de la zona, el cost va a càrrec dels veïns i veïnes.

Enguany està previst la redacció d'aquest projecte executiu, sense incloure l'actuació del soterrament de les línies de telefonia.