Resultats

La fase de participació va finalitzar a mitjans del mes d'abril. A continuació es va portar a terme la fase d'anàlisi de les dades recollides, tant quantitativament com qualitativament.

Es van recollir un total de 408 quaderns del 1.026 que es van distribuir als diferents centres educatius i equipaments municipals. Per tant, l'índex de resposta ha estat del 39,76% de participació. Amb la distribució d'aquest qüestionari no s'ha buscat la representativitat ni la proporcionalitat de la població, sinó la variabilitat sociològica de les famílies de Taradell respecte a les seves necessitats, preferències i expectatives en relació a les qüestions a plantejar. Els resultats obtinguts són de caràcter indicatiu sobre la percepció general de la població en relació a les qüestions plantejades, a mode de termòmetre social.

 

Resultats quadern debat familiar

 

A continuació adjuntem les principals dades recollides de cadascun dels àmbits qüestionats en el Quadern de Debat Familiar en format d'infografies i un informe complet de totes les dades recollides.

 

Resultats quadern debat familiar 2