Pla Jove 2022-2026

Ajuntament de Taradell

Vila, 45 - 08552 - Taradell - Barcelona

T 600 347 165

joventut.taradell@mancoplana.cat

Pla Jove 2022-2026

El Pla Jove de Taradell 2022-2026, un document estratègic que té com a objectiu principal conèixer la realitat de la població juvenil de Taradell, detectar-ne les necessitats i, a partir d'aquí, definir els objectius a assolir i les línies de treball fins a l'any 2026.

Per la diagnosi i elaboració del Pla Jove de Taradell, que s'emmarca dins el Pla Jove de la Mancomunitat La Plana, s'ha utilitzat una metodologia innovadora concreta per conèixer la realitat de la població jove en l'àmbit rural. Durant el procés, es van analitzar les polítiques de joventut, es van realitzar 71 qüestionaris en línia a nois i noies del municipi, 3 sessions de treball amb grups de joves de diferents edats i entrevistes amb agents clau per treballar línies estratègiques com les transicions juvenils, la salut i el benestar emocional, l'emancipació i l'habitatge, la promoció de la cultura, entre d'altres.

Per posar un exemple, una de les conclusions extretes amb els i les joves dins de l'àmbit de l'ocupació i el treball va ser la manca d'ofertes de feina al municipi, particularment les relacionades amb els estudis que el jovent ha cursat i les dificultats per compaginar feina i estudis, així com el desplaçament fins al lloc de treball. Davant d'aquestes dificultats detectades, el Pla Jove de Taradell determina com a objectiu millorar l'ocupabilitat de les persones joves per augmentar les seves oportunitats d'accés al mercat de treball i la realització del propi projecte professional en igualtat d'oportunitats, i com a acció, posar en marxa en els anys vinents un programa d'acompanyament i incorporació al mercat de treball per a la població jove.

En definitiva, el Pla Jove de Taradell esdevé una eina indispensable per definir, impulsar i coordinar les polítiques de joventut amb la finalitat de transformar i millorar la situació actual dels i les joves.

Documents relacionats