START al món laboral

El projecte pretén facilitar la transició al mercat laboral dels i les joves de 18 a 25 anys

El municipi de Taradell impulsa des de l'estiu 2023 el projecte START al món laboral. Aquest projecte ofereix dos llocs de treball temporal a temps parcial durant el període de juliol i agost per a persones joves del municipi d'edats compreses entre 18 i 25 anys.

Les persones escollides per formar part del projecte estaran contractades per l'Ajuntament de manera remunerada, a temps parcial i proporcionaran suport a la brigada municipal en les diferents feines vinculades al manteniment i conservació del municipi, executant tasques de pintura, jardineria, manteniment d'instal·lacions municipals, suport a l'organització i realització d'esdeveniments socioculturals, gestió mediambiental, i similars.

A més d'oferir aquesta experiència laboral es proporciona un acompanyament durant el procés, amb una sessió preparatòria i una sessió de tancament i avaluació del projecte, on podran elaborar el currículum afegint totes les competències adquirides durant aquests mesos. Aquestes actuacions complementàries s'ofereixen des de Taradell Jove i el Servei Local d'Ocupació.

Que és START al món laboral?

És un projecte d'inserció laboral per a persones joves del municipi de Taradell que té com a objectiu facilitar al col·lectiu jove d'entre 18 a 25 anys la seva transició amb el món laboral i fomentar les habilitats laborals i l'adquisició de competències professionals.

A qui va dirigit?

A les persones joves d'entre 18 i 25 anys que estiguin inscrites a la Xarxa Xaloc.

Quantes places hi ha?

S'han creat 2 places de treball complementari i suport a les tasques de la brigada municipal durant els mesos de juliol i agost.

Quina durada té el contracte?

Els contractes tindran una durada temporal entre el 3 de juliol fins al 31 d'agost amb una jornada laboral de 29,5 hores setmanals amb horari de dilluns a dijous de 7:30 h. a 13:30 h. i divendres de 7:30 h. a 13:00 h.

Com em puc presentar a aquesta convocatòria?

Presentar la sol·licitud telemàticament a través de la sol·licitud genèrica de la seu electrònica del web municipal o bé presencialment a les oficines municipals, de dilluns a divendres de 9h a 14h, i els dilluns de 16h a 19h. Aquesta sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

  • Fotocòpia del DNI o passaport vigents.
  • Fotocòpia de la titulació exigida ESO, o fotocòpia del rebut que acrediti el pagament dels drets d'expedició del títol. Si la titulació s'ha obtingut a l'estranger, caldrà adjuntar la corresponent homologació.
  • Acreditació del coneixement del nivell de català (nivell C1), de conformitat amb el que preveu l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre.
  • Currículum de l'aspirant.
  • Còpia dels mèrits aportats.

Si tinc dubtes, on em puc dirigir?

Pots dirigir-te a Taradell Jove, enviant un correu a taradelljove@taradell.cat, enviar un WhatsApp o trucar al 600 347 165, o presencialment a Taradell Jove (C/ Ramon Pou, 60) les tardes de dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 16h a 20h i els matins de dimarts i dimecres de 9h a 13h.