La Sagrera

Sagrera

Taradell va néixer, com la majoria de poblacions de la Catalunya Vella, entorn de l'església romànica de Sant Genís.

La Sagrera era un terreny sagrat situat a l'entorn de l'església i comprenia una faixa de sòl de trenta passes d'amplada a tot el seu perímetre. Les primeres edificacions documentades eren sagrers, petites construccions on s'hi guardaven les collites de les masies per evitar que fossin robades. Amb el temps es va convertir en un petit nucli on dins del seu espai limitat s'hi trobava graners, cases i cementiri.

En el s. XIV ja hi ha constància d'algunes cases construïdes fora de la sagrera.

Localització relacionada