Ecomuseu del Blat. Xarxa de patrimoni rural

A través del fil conductor del blat l'Ecomuseu fa visible el ric patrimoni agrari de la Plana de Vic, una terra habitada per gent de fondes arrels pageses, en un paisatge on predominen les masies i els camps de conreu després de segles d'activitat.

L'Ecomuseu del Blat vol anar més enllà de les quatre parets d'un museu convencional. Les seves sales són les diferents seus patrimonials que hi ha ubicades arreu del territori (Molí de la Calvaria a Calldetenes, Casa Museu Verdaguer a Folgueroles, Museu del Pa a Tona, i Alzinar de la Roca i mas El Colomer a Taradell), incloent-hi les masies i les cases dels pobles amb els seus camps, els boscos, els terrers, els horts, els animals, les feines i la gent de l'entorn. En definitiva, vol posar en valor el paisatge agrari amb finalitats científiques, educatives i culturals.

Seguint el cicle de l'any agrícola, l'Ecomuseu del Blat proposa viure i experimentar les feines, les eines, i els productes a través de tallers i activitats que permetran aprendre i provar tant els oficis com les tasques tradicionals del camp.

 

Seus patrimonials de l'Ecomuseu a Taradell


Alzinar de la Roca 

És un espai on es poden veure més de 70 carruatges, diversitat de guarniments i d'eines del camp, recopilades i recuperades pels Tonis de Taradell, i que encara avui surten al carrer cada any a la festa dels Tonis (passant dels Tres Tombs).

L\'Alzinar de la Roca
L\'Alzinar de la Roca

 

Mas El Colomer

Mas tradicional de la Plana de Vic que mostra una de les col·leccions més completes d'eines del camp, guarniments d'animals i objectes de cistelleria. Proper a la casa hi ha el Camp dels Ametllers on s'hi pot veure la restitució del cultiu del trènit, sistema de rotació tradicional quadriennal.

Mas El Colomer
Mas El Colomer

 

Cabanya de La Roca

Espai que va ser el centre de distribució de públics de l'Ecomuseu del Blat, durant un temps després de ser restaurat (2013-2014) i inaugurat l'any 2015.

La Cabanya de la Roca - Centre de distribució de públics de l\'Ecomuseu del Blat
La Cabanya de La Roca

 

Per visitar les seus patrimonials o participar amb tallers i activitats, cal reserva prèvia.

Ecomuseu del Blat - El Camp de les Lloses - C/ Pau Casals, 4 - Tona - Tel: 93 812 52 34
Mail: info@ecomuseudelblat.cat   -     www.ecomuseudelblat.cat