Resultats

La fase de participació va finalitzar el 15 de setembre. A continuació es recullen els resultats del procés de participació de tots els propietaris de parcel·les de la urbanització Plana de la Madriguera iniciat el mes de juliol per tal de millorar la zona. Aquests resultats van ser presentats el dia 25/10/2018 a la sala de plens per l'alcalde, Lluís Verdaguer, i el regidor de Participació Ciutadana, Salvador Clot.

La urbanització Plana de la Madriguera té un total de 71 parcel·les. I en el procés han participat 39 propietaris. Això suposa un 54,93% de propietaris que hi ha a la urbanització.

Percentatge participació - Plana de la Madriguera

 

A continuació es presenta els resultats globals de cada proposta, essent la proposta amb arbrat - opció 1 la més votada.

Resultats globals- Plana de la madriguera

Gràfica resultats rebuts - Plana de la madriguera

 

Així mateix, es presenta els resultats del tipus d'arbre a escollir, essent el sumac americà (rhus typina) el més triat, amb un 76,67%.

Resultats tipus d'arbre - Plana de la Madriguera

gràfica resultats tipus d'arbre - Plana de la Madriguera

 

Conclusions

El que es presentava en aquest procés de participació amb tots els propietaris de la zona era valorar quina actuació era la més acceptada per realitzar a la urbanització Plana de la Madriguera. 

Un cop analitzades les respostes presentades, els veïns de la urbanització van decidir, en un 66,67%, replantar els arbres a tots els carrers de l'àrea tal com estava abans que es talessin. 

Durant aquest 2019, la Diputació de Barcelona lliurarà el Pla director del verd urbà de Taradell. Aquest és una eina de planificació i gestió per a la millora de la jardineria pública del municipi, en la qual ens ha permès conèixer la idoneïtat de les espècies d'arbres segons el model de verd urbà del municipi. Dit això, i després de conèixer els resultats de la diagnosi realitzada a través d'aquest Pla, veiem necessari canviar el tipus d'arbre a plantar, per un tipus d'arbre més idoni segons el model de verd urbà del municipi, que s'adapta millor al territori amb una qualitat superior del que havíem proposat prèviament. Per tant, a la urbanització de la Plana de la Madriguera es plantaran 80 unitats de l'arbre Júpiter "Lagerstroemia indica", arbre de fulla caduca de creixement lent, resistent tant a la calor com a les gelades, adequat per plantar-lo en zones pavimentades.

La previsió és a principis de febrer iniciar les obres d'arranjament de les voreres i escocells de la zona sense que suposi cap cost pels veïns i al març plantar els nous arbres.

 

 

 

 

twitter