Educació Secundària i Cicles Formatius

Programa educatiu del Parc de les Olors de Taradell

Què farem?

Conèixer la complexitat dels components de l'oli essencial de les plantes aromàtiques i medicinals mediterranies. Per què fan tanta olor? Quina funció biològica cumpleix l'oli essencial? Com produeixen i emmagatzemen el seu oli essencial?

Iniciar-se en el món de la química orgànica de les plantes. Què és un principi actiu? Com l'obtenim? Quin són els tipus bàsics de principis actius? Per a què serveixen?

Vivenciar els processos d'extracció i aplicació dels olis essencials en diferents tipus de productes. Com es fa una destil·lació? Com es fa una maceració en diferents solvents? I una infusió?

Prendre consciència de l'aportació valuosa que poden fer les plantes a la nostra salut i a la salut del planeta.

Com?

Recorren les diferents àrees del Parc. Cullen planta i fan una destil·lació, fan una maceració, fan una infusió, i de cada procés van  adquirint els coneixements d'una manera inductiva però metòdicament registrada amb imatges i amb informació escrita que després poden treballar-se a l'aula.

 • Aprenentatge sobre les plantes aromàtiques i medicinals a través de:
  • Demostració d'una destil.lació de planta aromàtica amb alambí, de la qual veuran com s'extreuen els olis essencials i els hidrolats.
  • Taller de sabó natural
  • Taller de perfumeria
  • Taller de cuina
  • Etcètera. 

lavanda