Quotes d'abonament

Consulteu la tarifa que s'ajusti més a les vostres necessitats

Informa't ara!

Utilitzeu aquest formulari per fer-nos arribar qualsevol consulta o comentari sobre l'Espai d'Aigua i Salut de Taradell

M'agradaria rebre el butlletí informatiu municipal

Oferim diverses modalitats d'abonament mensual, totes elles donen accés lliure a les piscines, sauna, bany de vapor, sala de fitness, sala de ciclisme, activitats dirigides, tant aquàtiques com de sala, tots els dies de la setmana, inclosos els caps de setmana.

Modalitat d'abonament  Quota Mensual
Adult (de 31 a 64 anys) 47,17 €
Jove (de 16 a 30 anys) 35,38 €
Gent gran (a partir de 65 anys/pensionistes/aturats) 30,67 €
Duo (adults, preu per persona) 40,10 €
Infantil (de 3 a 15 anys) 30,67 €
Familiar 1 (1 adult + fills fins a 21 anys) 70,76 €
Familiar 2 (2 adults + fills fins a 21 anys) 94,34 €
Matrícula 70,76 €
Altres Modalitats (NO ABONAMENT)        Preu
Passi temporal (20 sessions en 30 dies)    70,75 €
Entrada puntual feiners  9,50 €
Entrada puntual cap de setmana i festius  11,70 €
Entrada puntual feiners (3-13 anys)  4,80 €
Entrada puntual cap de setmana i festius (3-13 anys)  5,80 €
Preus reduits per discapacitat (acreditada)  Descompte
Discapacitat entre el 33% i el 59% 5 %
Discapacitat entre el 60% i el 74%  10 %
Discapacitat entre el 75% i el 100%  15 %

Els pensionistes i aturats, cal que aportin la documentació justificativa corresponent. En el cas dels aturats, aquesta justificació documental haurà de fer-se de forma semestral.

Les famílies monoparentals que aportin la documentació justificativa se'ls aplicarà la tarifa Familiar 1 amb una bonificació del 10% de la quota mensual.

Les famílies nombroses, que aportin la documentació justificativa, se'ls aplicarà la tarifa Familiar 2 amb una bonificació del 10% sobre la quota mensual.

twitter