Quotes d'abonament

Consulteu la tarifa que s'ajusti més a les vostres necessitats

Oferim diverses modalitats d'abonament mensual, totes elles donen accés lliure a les piscines, sauna, bany de vapor, sala de fitness, sala de ciclisme, activitats dirigides, tant aquàtiques com de sala, tots els dies de la setmana, inclosos els caps de setmana.

Abonaments

Modalitat  Quota Mensual
Adult (de 31 a 64 anys) 55,00 €
Jove (de 16 a 30 anys) 41,25 €
Majors de 65 anys/pensionistes i aturats 35,76 €
Duo (adults, preu per persona) 46,76 €
Infantil (de 3 a 15 anys) 35,76 €
Familiar 1 (1 adult + fills fins a 21 anys) 82,50 €
Familiar 2 (2 adults + fills fins a 21 anys) 110,00 €
Matrícula 82,50 €

Altres modalitats

  ENTRADA
PUNTUAL
feiners
ENTRADA
PUNTUAL
cap de
setmana
i festius
PASSI
TEMPORAL
20 sessions
en 30 dies
Infantil
3-15 anys
6,00 € 7,00 € 53,50 €
Jove
16-30 anys
8,00 € 10,00 € 62,00 €
Adult 11,00 € 13,00 € 82,50 €
+ de 65 anys/pensionistes
i aturats
6,00 € 7,00 € 53,50 €

Bonificacions

Preus reduits per discapacitat (acreditada) Descompte
Discapacitat entre el 33% i el 59% 5 %
Discapacitat entre el 60% i el 74% 10 %
Discapacitat entre el 75% i el 100% 15 %
  1. Els pensionistes i aturats, cal que aportin la documentació justificativa corresponent. En el cas dels aturats, aquesta justificació documental haurà de fer-se de forma semestral.
  2. Les famílies monoparentals/nombroses que aportin la documentació justificativa se'ls aplicarà una bonificació del 10% a la quota mensual.
  3. En les tarifes bonificades familiar 1 i familiar 2, els abonats/des que aportin la documentació justificativa de discapacitat acumularan la bonificació com a tal.
  4. En cas d'estar a l'atur, no es cobrarà la matrícula.
  5. Els residents de Taradell tindran una bonificació del 10% en quotes d'abonament i entrades.