Presentació

L'esport i la salut, a l'abast de tothom

L'Ajuntament de Taradell us donem la benvinguda a l'EAS. Aquest equipament, del qual en som uns ferms defensors, va ser inaugurat l'any 2015. Tenir uns serveis esportius i de salut municipals de qualitat, encara que no entri en les obligacions d'un municipi de les nostres dimensions, és atractiu per a la població i respon a les necessitats de qualitat de vida de diferents col.lectius que, d'altra forma, no hi podrien accedir.

En aquests anys s'ha vist que l'acceptació per part dels usuaris ha estat molt alta, tant de Taradell com de municipis veïns que, en determinats moments, han arribat a representar fins el 40% dels abonats totals. Les propostes d'activitats que s'hi realitzen han augmentat, estant sempre d'acord amb les últimes tendències esportives i socials, per la qual cosa abasten a una gran part de la societat.

Des de l'Ajuntament també hem apostat per ajudar a persones amb necessitats específiques, com els membres d'ADFO, que ara poden utilitzar la piscina petita amb una temperatura d'aigua ideal per a ells. També hem optat per aproximar una mica els preus als costos reals de la gestió de les instal·lacions, de manera que l'aportació municipal es pugui anar reduïnt i l'equipament sigui autosostenible per ell mateix. Alhora, hem ampliat bonificacions –per exemple als joves, que ara gaudeixen de descomptes fins als 30 anys, tal com estableix el Carnet Jove de la Generalitat– o pels aturats, pensionistes, famílies nombroses o monoparentals.

Es tracta, al cap i a la fi, de facilitar l'accés als serveis de l'EAS al màxim de població possible, de forma equitativa per tal que els avantatges per a la salut que implica fer exercici físic siguin accessibles a tothom.