A la Biblioteca de Taradell hi trobaràs el 'Quadern de debat familiar'

10/03/2018
10 de març de 2018
L'Ajuntament ha encetat un procés de participació a través del Quadern de debat familiar.

Aquest quadern, que entre altres equipaments municipals, el pots trobar a la Biblioteca Antoni Pladevall i Font de Taradell, té com a objectiu conèixer la percepció sobre diversos aspectes relacionats amb el model de poble i detectar les possibles necessitats de tots els vilatans i vilatanes que hi viuen. Es tracta d'una eina de participació perquè totes les persones de Taradell prenguin la paraula, reflexionin i debatin sobre la situació actual del nostre municipi i opinin com els agradaria que fos en un futur.

El quadern està distribuït en diverses temàtiques locals amb l'objectiu de facilitar el debat en el nucli familiar. Hi poden participar totes les veïnes i veïns de totes les edats. S'hi pot participar responent les qüestions del quadern i lliurant-lo en el termini marcat a qualsevol de les instal·lacions esmentades anteriorment. En el cas de preguntes de caràcter valoratiu es demana que s´assenyali el grau de satisfacció. Els resultats obtinguts d´aquest quadern s'exposaran en una presentació oberta a tothom, una vegada finalitzat el procés de tractament de les dades. Les conclusions que se'n derivin serviran a l´equip de govern a l'hora de prendre decisions que s'han de dur a terme els pròxims anys i modelar un Taradell millor. A banda de la Biblioteca, el quadern s'ha distribuït entre tots els alumnes de les escoles i també es pot trobar a l'EAS Taradell, al Centre Cultural Costa i Font, al Dispensari Municipal, a la Fundació Vilademany i a l'Associació de Jubilats on també hi ha una urna on s'hi pot dipositar el quadern amb les respostes i valoracions.

Quadern debat familiar_urna Biblioteca